مقالات دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم، دوره 8، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 10 مرداد 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 73