دوفصلنامه قلمروهای جغرافیایی قرن جدید

Geographical territories of the new century

دوفصلنامه قلمروهای جغرافیایی قرن جدید  با درجه علمی و رویکرد علمی پژوهشی طی مجوز شماره ۸۸۶۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به فعالیت نموده است.

این دوفصلنامه در حال پیگیری جهت اخذ رتبه علمی پژوهشی است و مقالات تخصصی را در حوزه های زیر با تاکید بر ایران می‌پذیرد:

- جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

- ژئوپلیتیک شهری

- سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) مرتبط با حوزه های جغرافیای سیاسی ،ژئوپلیتیک و جغرافیای نظامی

- علوم سیاسی 

- جغرافیای نظامی و انتظامی و مسائل مناطق مرزی کشور( وضعیت سرزمینی و امنیتی مناطق مرزی) و اقلیم شناسی نظامی

- آمایش سرزمین در بعد دفاعی

-  مطالعات منطقه ای وروابط بین الملل

- مدیریت استراتژیک

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات