مجله پژوهش های به زراعی

Journal of Crop Production Research

فصلنامه پژوهش های به زراعی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری منتشر می شود و بر اساس مجوز شماره ۸۷.۸۳۴۹۵ مورخ ۸۸/۳/۱۲ کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به چاپ رسیده است. لذا اساتید، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان گرامی می توانند مقالات خود را از طریق این وب سایت مجله به صورت الکترونیکی با رعایت نکات مندرج در راهنمای نویسندگان ارسال نمایند.

اهداف و چشم انداز:
- چاپ و نشر نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی در زمینه های تخصصی گرایش های کشاورزی و زیست شناسی شامل:

زراعت (آگروتکنولوژی) گیاهان زراعی، دارویی، ادویه ای و معطر

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی، دارویی، ادویه ای و معطر

اکوفیزیولوژی علف های هرز

اثر تنش های محیطی بر گیاهان زراعی، دارویی، ادویه ای و معطر و مکانیزم های مقاوم سازی

ژنتیک و اصلاح نباتات مرتبط با جنبه های به زراعی

بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی گیاهی مرتبط با زمینه های به زراعی

- فراهم نمودن شرایط تبادل اطلاعات بین محققان، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور و ترویج دستاورد های علمی در زمینه تولیدات زراعی، باغی، زیست گیاهی و سایر علوم مرتبط

- کمک به توسعه و پیشرفت دانش و نوآوری علمی تخصصی در زمینه جنبه های مختلف پژوهش های به زراعی و زیست شناسی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات