فصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی

Paramedical Sciences and Military Health

مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی، تحت امتیاز دانشگاه علوم پزشکی آجا، به صورت فصلنامه منتشر می گردد.

هدف و حوزه تحقیقات:

پرتوشناسی، علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل، فناوری اطلاعات سلامت، بیهوشی، پزشکی هسته‌ای، پرتودرمانی، فوریت‌های پزشکی

فیزیک پزشکی، تصویربرداری پزشکی، مهندسی پزشکی و پرتو پزشکی

انگل‌شناسی، بیوشیمی، سم‌شناسی، قارچ‌شناسی، باکتری‌شناسی، ویروس شناسی، ایمنی شناسی، خون شناسی

علوم پیراپزشکی در طب هوافضا و زیرسطحی

علوم پیراپزشکی در بحران و اورژانس

علوم پیراپزشکی در بیوتروریسم

علوم بهداشت و بهداشت نظامی

انتشار مقالات پژوهشی اصیل(Original Article)، مروری نظام‌مند(Systematic Review)، مروری حرفه ­ای(Expert Review)، مقالات آموزش مداوم(Continuing Medical Education)، گزارش موردی(Case Report) و نامه به سردبیر(Letter to Editor) در حوزه عملکرد این نشریه می‌باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)