دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی

Journal Of Culture and Mathematical Thinking

فرهنگ و اندیشه ریاضی، نشریه علمی‌–‌ترویجی انجمن ریاضی ایران است و هدف از انتشار آن، معرفی شاخه‌های گوناگون علوم ریاضی، فرهنگ، تاریخ و فلسفه ریاضی در سطحی است که برای دانشجویان، دبیران ریاضی، اعضای هیئت علمی گروه‌های ریاضی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و سایر علاقه‌مندان به ریاضی قابل استفاده باشد. فرهنگ و اندیشه ریاضی از مقالات در زمینه‌های ریاضیات محض، ریاضیات کاربردی، تدریس، یادگیری و آموزش ریاضیات، تاریخ و فلسفه ریاضی، علوم کامپیوتر، فیزیک نظری و کاربردهای ریاضیات در علوم دیگر استقبال می‌کند.