مقالات کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری، دوره 1، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 8 اسفند 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 170