تعامل فرهنگ سنتی و نوین در خراسان جنوبی بر اساس نظریه جوامع منشوری ریگز

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 425

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACULTURE02_023

تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1398

چکیده مقاله:

مطالعات کلاسیک توسعه که آلکسی اینکلس و مارتین لیپست واضعان آن هستند؛ به کلی فرهنگ سنتی را تحت الشعاع خود قرار می دهند و آنرا تا حد زیادی ناکارامد و منسوخ تلقی می نمایند؛ در حالی که نظریات جدید توسعه به ویژه در خوانش لوسین پای و فرد ریگز، نوعی همزیستی مسالمت آمیز و تعامل بین نوگرایی و فرهنگ سنتی ایجاد کرده اند. در مطالعات جدید توسعه که کاربرد فراوانی در کشورهای جهان سوم دارد؛ نیازی نیست تا به طور یکدفعه با سنتهای قدیمی وداع کنیم بلکه می توان عناصر فرهنگ سنتی را در خدمت توسعه فرهنگی درآورد. آنچه ریگز در نظریه جوامع منشوری (جوامع انتقالی) مد نظر دارد این است که این جوامع آن قدر پیشرفت نکرده اند که بتوان آنها را همطراز جوامع توسعه یافته لحاظ کرد. از سویی از فرهنگ سنتی نیز فاصله گرفته اند و نمی توان آنها را سنتی قلمداد کرد بلکه دوران گذار و انتقال را سپری می کنند. هدف این پژوهش کاربست این نظریه در تبیین فرهنگی به ویژه فرهنگ دانشگاهی در حوزه مطالعاتی خراسان جنوبی است. کارگزاران مدرسه شوکتیه سنت وقف (یکی از عناصر فرهنگ سنتی) را در استخدام مدرسه ای با شیوه نوین (یکی از عناصر فرهنگ نوین) گرفته اند و نوعی

نویسندگان

حسین فرزانه پور

ضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند

سمیه دادوند

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه بیرجند

علی اکبر یاری القار

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه بیرجند