اثرات بانکداری سایه ای بر بازده بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,122

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACONF04_366

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1398

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات بانکداری سایه ای بر بازده بانکهای تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 19 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1390 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی به روش داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر بیانگر آن است که بانکداری سایه ای بر بازده بانک های پذیرفته شده بر بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنیداری داشته است. این در حالی است که فرضیه تاثیر معنادار بانکداری سایه ای بر نسبت شارپ( بازده ریسک تعدیل شده) بانک های پذیرفته شده بر بورس اوراق بهادار تهران، پذیرفته نمی شود.

کلیدواژه ها:

بانکداری سایه ای ، بازده بانک ، بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

بلقیس محسنی

دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

شراره مجدزاده طباطبایی

استادیار گروه مدیریت و اقتصاد، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران