بررسی اثر ارزش های مصرفی مصرف کنندگان از برندهای خارجی بر قصد خرید

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 532

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEBREA01_006

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1397

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی اثر ارزش های مصرفی مصرف کنندگان از برندهای خارجی بر قصد خرید پوشاک در بین خریداران جوان طراحی شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، تعداد 384 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به صورت تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از روش میدانی (توزیع پرسشنامه)، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی و روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. پردازش داده ها حاکی از آن است که در میان مصرف کنندگان جوان، خودپنداره و نیاز به منحصر به فرد بودن آنها، بر قصد خرید مصرف کنندگان از برندهای خارجی ارتباط مستقیم دارد. همچنین در بین عوامل مختلف اثرگذار بر قصد خرید برندهای خارجی به ترتیب دو بعد ارزش احساسی و ارزش کارکردی بر قصد خرید، تاثیر مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه ها:

ارزش های مصرفی مصرف کنندگان ، قصد خرید ، صنعت پوشاک ، خریداران جوان

نویسندگان

مهلا رضوانی

گروه مدیریت،موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

مرتضی رجوعی

استادیار گروه مدیریت/ دانشگاه بین المللی امام رضا، ایران

فریبرز رحیم نیا

استاد گروه مدیریت/ دانشگاه فردوسی مشهد، ایران