نقش حسابرسان داخلی در ایفای اهداف حسابرسان مستقل

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

461

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGECONF02_0468

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

حسابرسی داخلی، بخش اساسی از یک سیستم کنترل داخلی اثر بخش می باشد که آن نیز به نوبه خود، بخش اصلی از مدیریت خوب در سازمان شناخته می شود. حسابرسی داخلی ارزیابی مستقلی از سیستم کنترلهای داخلی است. حسابرسی داخلی، سازمان را در پیشگیری و آشکار سازی تقلب ها و اشتباهات یاری میکند. وجود واحد حسابرسی داخلی، اساسا در موسسات خدمات عمومی ضروری است، زیرا نقش عمده ای را در .) حفاظت از منافع عمومی ایفا می کند )سلیمانی, 1389 حسابرسان داخلی به عنوان عاملی در کاهش هزینه های حسابرسی عملیات حسابرسی و همچنین با اتکا بهعملیات حسابرسی حسابرسان داخلی که نشانه شاخص و ظاهری آن عبارت است از تحویل گزارش حسابرسی به هییت مدیره واحد رسیدگی، در رسیدن حسابرسان مستقل به اهداف حسابرسی نقش به سزایی را ایفا میکنند. حسابرسان مستقل آزمون محتوا را با توجه به قوی بودن کنترل های داخلی و با اتکا به عملیات حسابرسیحسابرسان داخلی به صورت مفید انجام می دهند. حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل دارای نقش های متفاوت، اما مکمل می باشند. این مقاله بر گرفته از تحقیقات سال های متمادی پژوهشگران و محققین در این موضوع مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

سیستم کنترل های داخلی ، حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل

نویسندگان

میرداودبنی فاطمه
میرداود بنی فاطمه

هییت علمی دانشگاه میزان

مهدیطهرانچیان
مهدی طهرانچیان

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه میزان

هادیدانشور
هادی دانشور

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه میزان

سانازرفاع
ساناز رفاع

کارشناسی ارشد آمار دانشگاه تهران