تاثیر بازی های ویدئویی بر رفتار اجتماعی در دانش آموزان مقطع ابتدایی: یافته ها و پیشنهادات

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 233

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCOEM05_060

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1402

چکیده مقاله:

این مقاله یک مطالعه پژوهشی راجع به رابطه بین تعامل بازی های ویدئویی و رفتار اجتماعی در دانش آموزان مقطع ابتدایی در شهرستان لاهیجان ارائه می دهد. هدف این مطالعه، به دست آوردن بینشی درباره تاثیر بازی های ویدئویی بر تعاملات اجتماعی کودکان است و پیشنهاداتی براساس یافته ها ارائه می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که جهتگیری عاطفی در بازی های ویدئویی و رفتار اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارند، همچنین ارتباط معناداری بین تمایل به پیگیری بازی و رفتار اجتماعی نیز وجود دارد. همچنین، این مطالعه رابطه معناداری بین ویژگی های بازی و رفتار اجتماعی نشان می دهد. این یافته ها نشان می دهند که لازم است ابعاد عاطفی و اجتماعی بازی های ویدئویی در توسعه کودکان در نظر گرفته شود. براساس نتایج، چندین پیشنهاد ارائه می شود. ابتدا، تاثیر تجربیات عاطفی در بازی های ویدئویی باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا می تواند بر تعاملات اجتماعی کودکان تاثیر بگذارد. بازی های ویدئویی قابلیت تقویت مهارت های اجتماعی را دارند و فرصت هایی برای اجتماعی سازی فراهم می کنند. ثانیا، تقویت همدردی و همبستگی از طریق برخی از بازی ها می تواند به رفتار اجتماعی مثبت و همکاری کمک کند. در آخر، ضرورت دارد ویژگی ها و طراحی بازی های ویدئویی مورد توجه قرار گیرد، زیرا می توانند بر رفتار اجتماعی کودکان تاثیر بگذارند.نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که متغیر احساس روانی بازی در جامعه هدف تاثیر مثبتی بیش از سطح میانگین نظری دارد. به عبارت دیگر، احساس روانی از طریق بازی در جامعه هدف بیشتر از حد متوسط مطلوب تاثیر گذار است. همچنین، تمایل به دنبال کردن بازی و ویژگی های بازی نیز در سطح قابل توجهی بالاتر از میانگین نظری قرار دارند. این نتایج نشان می دهند که جامعه هدف بیشتر به دنبال بازی و ویژگی های مرتبط با آن است. در این پژوهش، اطلاعات و داده های لازم از طریق یک پرسش نامه جمع آوری شدند و سپس با استفاده از نرم افزارهایی مانند SPSS۲۲ و SMART PLS۲، آزمون های آماری مورد نیاز برای اندازه گیری رابطه بین متغیرهای پژوهش انجام شد.