بررسی ارتباط بین اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

372

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEAH01_128

تاریخ نمایه سازی:

چکیده مقاله:

فضایل و سجایای اخلاقی از ارکان اساسی سعادت بشر و مایه تعالی او در ابعاد مادی و معنوی است. برخورداری از ویژگی های نیکو و پسندیده مهمترین ملاک و معیار وظیفه شناسی در زندگی اجتماعی است و جوامع بشری در پرتو اخلاق نیکو قادر به داشتن روابط اجتماعی و پیوند دوستی با یکدیگر می باشند. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل ارتباط بین اخلاق حرفه ای و تعالی سازمانی است. روش مورد استفاده در تدوین پژوهش حاضر مروری بوده و گردآوری اطلاعات از طریق مطالعه تعداد زیادی از برجسته ترین و جدیدترین پژوهش ها در این زمینه می باشد. در این مطالعه علاوه بر بررسی چگونگی ارتباط بین اخلاق حرفه ای و تعالی سازمانی در مطالعات پیشین، خلاها و نکات فراموش شده نیز مشخص و در قالب پیشنهاد ارایه شده است، تا در صورت امکان در تحقیقات آینده در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. یافته ها حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بین پایبندی به اصول و مبانی اخلاق حرفه ای و تعالی سازمانی است. به گونه ای که با افزایش میزان پایبندی و اعتقاد به اصول اخلاقی، میزان تعالی و رشد سازمانی تیز بهبود می یابد.

نویسندگان

احمدشجاعی
احمد شجاعی

دانشیار گروه معارف دانشگاه محقق اردبیلی

سپیدهسروش
سپیده سروش

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت ( اقتصادی و مالی ) دانشگاه محقق اردبیلی

نسرین حمزه ای

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مالی اقتصادی