CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نقش حسابرسان داخلی در ایفای اهداف حسابرسان مستقل

عنوان مقاله: نقش حسابرسان داخلی در ایفای اهداف حسابرسان مستقل
شناسه ملی مقاله: MANAGECONF02_0468
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

میرداود بنی فاطمه - هییت علمی دانشگاه میزان
مهدی طهرانچیان - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه میزان
هادی دانشور - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه میزان
ساناز رفاع - کارشناسی ارشد آمار دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
حسابرسی داخلی، بخش اساسی از یک سیستم کنترل داخلی اثر بخش می باشد که آن نیز به نوبه خود، بخش اصلی از مدیریت خوب در سازمان شناخته می شود. حسابرسی داخلی ارزیابی مستقلی از سیستم کنترلهای داخلی است. حسابرسی داخلی، سازمان را در پیشگیری و آشکار سازی تقلب ها و اشتباهات یاری میکند. وجود واحد حسابرسی داخلی، اساسا در موسسات خدمات عمومی ضروری است، زیرا نقش عمده ای را در .) حفاظت از منافع عمومی ایفا می کند )سلیمانی, 1389 حسابرسان داخلی به عنوان عاملی در کاهش هزینه های حسابرسی عملیات حسابرسی و همچنین با اتکا بهعملیات حسابرسی حسابرسان داخلی که نشانه شاخص و ظاهری آن عبارت است از تحویل گزارش حسابرسی به هییت مدیره واحد رسیدگی، در رسیدن حسابرسان مستقل به اهداف حسابرسی نقش به سزایی را ایفا میکنند. حسابرسان مستقل آزمون محتوا را با توجه به قوی بودن کنترل های داخلی و با اتکا به عملیات حسابرسیحسابرسان داخلی به صورت مفید انجام می دهند. حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل دارای نقش های متفاوت، اما مکمل می باشند. این مقاله بر گرفته از تحقیقات سال های متمادی پژوهشگران و محققین در این موضوع مورد استفاده قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:
سیستم کنترل های داخلی، حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/642839/