بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با بی تفاوتی سازمانی(مورد مطالعه: شهرداری اصفهان)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 592

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMTM02_427

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با بی تفاوتی سازمانی در سال 1395 انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شهرداری اصفهان به تعداد 1561 نفر تشکیل دادند که از این تعداد، 307 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 1970 به ر وش نمونهگیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه چندعاملی رهبری باس و اولیو 2000 با 20 گویه، پرسشنامه بیتفاوتی سازمانی دانایی فرد 1389 با 32 گویه بر اساس مقیاس 5 درجه ای طیف لیکرت بود که روایی صوری آنتوسط چندنفر از پاسخگویان تایید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.941 و 0.946 برآورد شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش در بخش آمار توصیفی از مشخصه های آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمالیتی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه(همزمان) آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک رهبری تحول آفرین و مولفههای آن(نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی) با بیتفاوتی سازمانی رابطه معنادار و معکوس r=-/376 وجود دارد. یافتههای حاصل از رگرسیون چندگانه حاکی از آن بود که در سبک رهبری تحول آفرین بهترین پیش بینی کننده بی تفاوتی سازمانی، نفوذ آرمانی و انگیزش الهام بخش بود. همچنین در نتایج حاصل از تحلیل واریانس، تفاوت معنادار مشاهده نشد.

نویسندگان

منصوره سادات موسوی زاهد

دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش تحول سازمانی دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)

بدری شاه طالبی حسین آبادی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آقاجانی، طهمورث، شوقی، بهزاد، (1393)، بررسی تاثیر سبک رهبری مدیران ...
 • اردلان، محمدرضا، قنبری، سیروس، زندی، خلیل، (1394)، نقش واسطه ای ...
 • اکبری، مینا، کارنما، اسدالله، ملاحسینی، علی، (1392)، بررسی رابطه بین ...
 • جاودانی، محمد، (1390)، بررسی تطبیقی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین ...
 • جهانشاهی، میثم، (1389)، بررسی نشانه ها، علل و پیامدها به ... [مقاله کنفرانسی]
 • حریری، نجلا، روتن، سیده زهرا، جان محمدی، مریم، (1392)، سنجش ...
 • خیرگو، منصور، شکوهی، جواد، شکری، زینب، (1393)، بررسی تطبیقی تاثیر ...
 • دانایی فرد، حسن، اسلامی، آذر، (1390)، کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه ...
 • دانایی فرد، حسن، حسن زاده، علیرضا، سالاریه، نورا، (1389)، طراحی ...
 • سلیمی، قربانعلی، طبائیان، شیرین، (1384)، بررسی حیطه های بی تفاوتی ...
 • سلحشوری، روح الله، توکل، سعید، (1393)، تاثیر بی تفاوتی سازمانی ...
 • صامعی، حسین، (1388)، استراتژی‌های کارکردی مدیریت منابع انسانی، مجله تدبیر، ...
 • عاشوری، هانیه، (1392)، تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر بی تفاوتی ...
 • کشاورز حقیقی، مهدی، (1391)، ارائه الگوی مدیریت بی تفاوتی سازمانی ...
 • محمدی نیا، مریم، (1394)، بررسی رابطه بین بی تفاوتی و ...
 • میرحسینی زواره، سید محمد، (1374)، بی تفاوتی سازمانی، تعاون، شماره ...
 • میرکمالی، سیدمحمد، چوپانی، حیدر، حیات، علی اصغر، غلام زاده، حجت، ...
 • میرکمالی، سیدمحمد، رجایی، هادی، (1393)، رابطه رهبری تحول آفرین و ... [مقاله ژورنالی]
 • Islam T, Khan S.R, Ahmad N.U.B _ Ali G, Ahmed ...
 • Davison H, K & Bing, M, N (2014). The Organizational ...
 • نمایش کامل مراجع