بررسی برخی گونه های گیاهی مقاوم به تنش خشکی در عرصه فضای سبز (مطالعه موردی:شهر کرج)

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 913

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DPCONF01_123

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

چکیده مقاله:

آب از ضروری ترین عوامل توسعه جوامع انسانی بوده و ایران از جمله کشورهایی است که تامین آب برای مصارف مختلف از نگرانی های مهم در راستای توسعه پایدار است. با توجه به کمبود نزولات جوی در ایران، این کشور در زمره ی کشورهای خشک قرار دارد، از طرفی توسعه فضای سبز شهری که علاوه بر حفظ محیط زیست، زیبایی و عملکردهای مختلف آن بتواند از حداقل منابع آبی استفاده کند، ضرورت پیدا می کند. کشور ما یک دوره خشکسالی اقلیمی دارد که غالباً در دوره های 10 و 30 ساله اتقاق میافتد، بهمین منظور در این تحقیق با مطالعه میدانی، کتابخانه ای و همچنین تحلیل آماری آب و هوای منطقه و گونه های رایج کاشته شده در این شهر مانند: سرو سیمین، زبان گنجشک، افرای سیاه و ... و بررسی ویژگی های مهم مرفولوژیکی گیاهان به معرفی برخی گونه های مهم سازگار و مقاوم به تنش خشکی با شرایط محیطی کرج پرداخت شده است.

نویسندگان

محمدمهدی ضرابی

عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی

ساحل باقری

دانشجوی کارشناسی مهندسی فضای سبز

عباسعلی جنتی زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی