بررسی و ارزیابی خصوصیات روانشناختی و عملکرد کارکنان با کمک روش فازی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,763

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CHRD02_034

تاریخ نمایه سازی: 24 بهمن 1385

چکیده مقاله:

شناسایی نیروی انسانی موجود در سازمانها و یا نیروی انسانی متقاضی استخدام برای سازمانها، با ویژگی های مختلف روانشناختی از جمله سنخ شخصیتی، مرجع کنترل ، انگیزه پیشرفت، توانمندی های مدیریتی، انعطاف پذیری، استقلال در تصمیم گیری، سازگاری شغلی، مسئولیت پذیری و ... از یک طرف و شناخت استعداد ها و مهارتهای خاص انان ازجمله دقت، توانایی مونتاژ، شناخت اجزا، استعداد های صنفی و ... از طرف دیگر می توان مبنایی برای مدیران برای اخذ تصمیمات سازمانی باشد. وجود این اطلاعات به مدیران کمک می کند که بتوانند با شناخت دقیق و نسبتا کامل از مجموعه کارکنان تحت پوشش خود ادامه به تصمیم گیری سازمانی از جمله انتصاب، تغییر شغل، جابجایی، تشویق و تقدیر، پاداش ، اعطای پستهای مدیریتی، واگذاری کار و ... نماید. به منظور دستیابی به اهداف فوق الذکر ابزارهای روانشناختی و آزمونهای فراوان و متنوع روانشناسی، توسط روانشناسان، ابداع و تنظیم گردید ه است، ولی زمانی که تعداد پرسنل زیاد باشد و یا در مواقعی که می بایستی تعداد زیادی متقاضی ورود به سازمانی را مورد ارزیابی قرار داد، حجم زیاد اطلاعات جمع آوری شده (که غالبا نیز از نوع کیفی می باشد) ، مقایسه و استخراج نتایج از آنها، مشکل و گاهی حتی نا ممکن می باشد. لذا برای تحلیل چنین داده هایی نیازمند منطق و دستگاه تحلیلی ویژه ای است که امروزه تحت عنوان تئوری مجموعه های فازی (Fuzzy Sets) یا منطق فازی (Fuzzy Logic) به دنیا معرفی شده که در این مقاله به این موضوع پرداخته شده است.

نویسندگان

کریم یوسفی پور

پژوهشگر و کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، مدیر سیستم ها و زمانبند