رابطه بین آموزش های ضمن خدمت وعملکرد معلمان تربیت بدنی استان فارس

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,203

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSTU06_254

تاریخ نمایه سازی: 13 اردیبهشت 1392

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه بین آموزشهای ضمن خدمت و عملکرد معلمان تربیت بدنی استان فارس بود. این تحقیق از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جمع آوری داده ها برای عملکرد معلمان با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و برای آموزش های ضمن خدمت با استفاده از پرسشنامه ادبی (1383) انجام شد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب با 0/76 و 0/85 تأیید شد. روایی پرسشنامه ها نیز به تأیید متخصصین مدیریت ورزشی و آموزشی رسید. جامعه آماری این تحقیق را کلیه معلمان تربیت بدنی استان فارس در سال 1390 تشکیل می دادند که تعداد آنها 897 نفر بود. با استفاده از جدول مورگان، تعداد 268 نفر از آنان به عنوان نمونه تحقیق و به صورت تصادفی انتخاب شدند. از این میان، 254 پرسشنامه قابل استفاده (95%) جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی (کالموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل)بود. نتایج نشان داد که بین آموزش های ضمن خدمت و عملکرد معلمان تربیت بدنی آموزش و و پرورش استان فارس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین آموزش های ضمن خدمت و خرده مقیاس های کارآیی آشنایی با وظایف، همکاری گروهی، به روز بودن و رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری دیده شد. با این حال، بین نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت بر اساس جنسیت اختلاف معنی داری دیده نشد. از اینرو، بهبود وضعیت آموزش و بهسازی معلمان تربیت بدنی می تواند افزایش عملکرد آنها را به دنبال داشته باشد و بنابراین نیل به اهداف سازمانی را تسهیل کند.

کلیدواژه ها:

معلمان تربیت بدنی ، آموزش های ضمن خدمت ، عملکرد ، کارآیی

نویسندگان

هاشم ظهرابی

کارشناس ارشد مدیریت ورزش، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

جواد شهلایی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

زهرا سلمان

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

مهدی باقری

کارشناس تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • -ابیلی، خ. (1372). ارزشیابی دوره _ خدمت در سازمانها. سمینار ...
 • - رضایی، ف. (1385). بررسی آموزش ضمن خدهت کارکنان. پایان ...
 • - شعبانی، ح. (1378). روش ها و فنون ندریس. تهران: ...
 • - صفری، م. (1357). بررسی کارآیی و اثر بخشی آموزش ...
 • - طالقانی، غ. (1372). جایگاه ویژه نظام آموزش ضمن خدمت ...
 • - مصحفی ثبتری، ع. (1376). نقش آموزش ضمن خدمت در ...
 • - مهرپو. (1387). بررسی اثربخشی آموزش ضمن خدمت در افزایش ...
 • میرسپاسی، ن. (1385). مدیرپت مام انسانی aنگرچ) _ تهران: ناشر ...
 • - ناصری، م. (1379). بررسی تاثیر آموزش _ _ _ ...
 • - Kuuje, D. (2002). _ integiated in-servic& rteacler educatio _ ...
 • نمایش کامل مراجع