کرونا و چالش های آموزش مجازی در ایران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 27,678

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPESC02_014

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1399

چکیده مقاله:

با شیوع ویروس کرونا و به دنبال آن تعطیلی مراکز آموزشی، دست اندرکاران نظام آموزشی خود را موظف دیدند تا با استفاده از نرم افزارها و ابزارهای مختلف جریان آموزش را از طریق فضای مجازی دنبال کنند. اما به دلیل نبود زیرساخت ها و امکانات لازم چه در بحث طراحی و چه اجرا با چالش های جدی روبه رو شدند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های آموزش مجازی در ایران انجام شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و متن کاوی است. در این پژوهش ادبیات و سوابق موضوع تحقیق با مراجعه به مقاالت علمی/ پژوهشی و سایر مقالات منتشره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در مجموع بررسی های انجام شده میتوان گفت که آموزش مجازی در ایران به دلیل آنکه تا قبل از بحران کرونا به صورت جدی دنبال نشده بود و زیرساخت های آن نیز فراهم نبود، در طراحی و اجرا با چالش های اساسی روبه رو شده است که موفقیت آن را کمرنگ می کند. از سویی دیگر، بحران کرونا می تواند فرصتی برای شناسایی ضعف ها، کمبودها و نقص های زیرساختی در این زمینه و نمایان ساختن عدم توازن در توزیع زیرساخت های مورد نیاز در بخش اینترنت و شبکه های تلویزیونی به خصوص در مناطق دور از دسترس و محروم و شناسایی این کمبودها و تلاش در جهت بر طرف کردن آنها باشد و این به مثابه رشد و تعالی در این زمینه و جنبه مثبت شرایط به وجود آمده و خود نقطه آغازی برای تداوم و ارتقاء کیفیت بحث آموزش مجازی در آینده است.

نویسندگان

نرگس میرانی سرگزی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، ایران

محمد جواد حیدری آبروان

کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه امام رضا، مشهد، ایران

مهتاب عسکری

کارشناس ارشد تکنولوژی آموزش، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

رویا خوش خواهش

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، ایران