ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

خانم دکتر راضیه رضوی

Doctor Razie Razavi

دکترای صنایع غذایی

Researcher ID: (75697)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

عضویت راضیه رضوی در مجامع و انجمنهای علمی

سمتانجمن
نایب دبیر کمیته دانشجویی تخصصی کارگروه صنایع غذایی و تبدیلی اتاق فکر و تعالی استان مازندران
دبیر انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
انجمن علوم و صنایع غذایی مازندران

مقالات بین المللی خارج از کشور راضیه رضوی

مقالات راضیه رضوی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی و مدیریت پسماندهای کشاورزی و صنایع غذاییبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
2دریافت فایل PDF مقالهآویشن افزودنی مفید مواد غذاییبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
3دریافت فایل PDF مقالهبسته بندی ضدمیکروب: تحول نوین در صنایع غذاییبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی آلاینده های زیست محیطی حاصل از فعالیت های کشاورزی و کارخانجات صنایع غذایینخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا1393
5دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از پوششهای خوراکی بر پایه سلولز در افزایش عمر ماندگاری محصولات غذایینخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا1393
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات پوشش کربوکسی متیل سلولز خوراک حاوی عصاره هیدروالکلی آویشن بر جذب رطوبت و رشد قارچ در مغز فندق تازهنخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا1393
7دریافت فایل PDF مقالهاثر ضداکسایشی پوشش خوراکی کربوکسی متیل سلولز بر پایداری اکسیداتیو دانه کاج خوراکیبیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی1393
8دریافت فایل PDF مقالهاثر انواع بسته بندی بر عمر ماندگاری گوشتبیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران 1394
9دریافت فایل PDF مقالهروشهای نوین بهبود کیفیت گوشتبیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران 1394
10دریافت فایل PDF مقالهAntioxidant activity of red onion (Allium cepa L.) peel extract produced by maceration, ultrasonic assisted and supercritical extraction techniquesاولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1395
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر تیمار حلال و روش استخراج بر میزان ترکیبات فنولی آزاد و باند شده عصاره پوست انار ساوهاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی امولسیون و نانوامولسیون روغن در آب عصاره سبوس برنجاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمارهای غلظت و نوع امولسیفایر بر خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره برگ گزنه (Urtica dioica L.) در دو نوع نانوامولسیون آب در روغن و روغن در آبدومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران1397
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی عصاره هیدرواستونی پوست انار ساوه در افزایش عمر ماندگاری همبرگردومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران1397
15دریافت فایل PDF مقالهمقایسه فعالیت ضداکسایشی و ضد میکروبی اسانس پوست چهار رقم پرتقال تامسون ناول، والنسیا، پارسون براون و هاملیندومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم1397
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی اسانس پوست، برگ و گل نارنج و نانوامولسیون برگ آندومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم1397
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های مختلف غنی سازی آبنبات با ویتامین هاسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1398
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر روش های مختلف در کاهش اسید فیتیک در سبوس گندمسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1398
19دریافت فایل PDF مقالهکاربرد زیست پلیمرها در پوشش¬های خوراکی مواد غذایی گوشتی، دومین سمینار ملی امنیت غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،1391
20دریافت فایل PDF مقالهاثر انواع بسته بندی بر عمر ماندگاری گوشت، بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی1394
21بررسی تاثیر مواد مختلف پوشش کپسول بر خصوصیات نانوکپسول¬های عصاره زولنگ، پنجمین سمینار ملی امنیت غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،1396
22بررسی تاثیر عصاره زولنگ به صورت آزاد و نانوریزپوشانی شده در افزایش پایداری اکسایشی روغن سویا طی شرایط نگهداری، پنجمین سمینار ملی امنیت غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،1396
23نقش بسته بندی فعال در بهبود بهداشت و ایمنی مواد غذایی، همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، دانشگاه شیراز1391
24مروری بر کاربرد فناوری نانو در بسته بندی مواد غذایی، همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، دانشگاه شیراز1391

مقالات راضیه رضوی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهاثر پوشش های خوراکی کربوکسی متیل سلولز حاوی آنتی اکسیدان بر پایداری اکسیداتیو دانه کاج خوراکی طی دوره نگهداریمجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی1395
2دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره آویشن در افزایش عمر ماندگاری مغز فندق تازه، 1393. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 12، 48-39.1393
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات پوشش های خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره آویشن بر واکنش های فیزیکوشیمیایی مغز فندق تازه، 1395. فصلنامه علوم و صنایع غذایی. 13(15)، 169-180.1395
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات اسیدهای چرب و خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره پوست کیوی در پایدارسازی روغن آفتابگردان طی شرایط حرارتی، فصلنامه علوم و صنایع غذایی.1395
5دریافت فایل PDF مقالهاثر پوشش های خوراکی کربوکسی متیل سلولز حاوی آنتی اکسیدان بر پایداری اکسیداتیو دانه کاج، نشریه فرآوری و نگهداری مولد غذایی1395
6دریافت فایل PDF مقالهصباغی، م.، مقصودلو، ی.، رضوی، ر. ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم مرکب خوراکی کفیران -کیتوزان. نشریه فرآوری تولید موادغذایی. 7، 2، 12-11396
7دریافت فایل PDF مقالهاسماعیل زاده کناری رضا، رضوی راضیه، محمدی عالمه، جقه تایی ماندانا. بهینه سازی شرایط استخراج عصاره از پوست بادمجان با استفاده از روش سطح پاسخ. علوم و صنایع غذایی ایران. ۱۳۹۷; ۱۵ (۸۴) :۲۴۳-۲۵۵1397
8دریافت فایل PDF مقالهناصحی بهزاد، رضوی راضیه. بررسی اثر صمغ‌های بامیه و کربوکسی‌متیل‌سلولز بر ویژگی‌های کیفی و ماندگاری نان بربری. علوم و صنایع غذایی ایران. ۱۳۹۸; ۱۶ (۹۰) :۲۵۹-۲۶۹1398
9دریافت فایل PDF مقالهرضوی راضیه، اسماعیل زاده کناری رضا، 1399/02/23، مقایسه اثر فرآیند اولتراسوند حرارتی و حرارت دهی متداول بر اکسیداسیون چربی، ویتامینها و میکروارگانیسمهای شیر، پژوهش های صنایع غذایی، 1، 167-1821399
10دریافت فایل PDF مقالهنازیلا مبصری؛ رضا اسماعیل زاده کناری ؛ راضیه رضوی. بررسی خاصیت ضد اکسایشی فنول آزاد و باند شده عصاره پوست کیوی و خصوصیات نانوکپسول های آن. مهندسی بیوسیستم ایران. دوره 51، شماره 1، بهار 1399، صفحه 211-2221399

تحصیلات تخصصی راضیه رضوی

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1مهندسی علوم و صنایع غذاییدکتری تخصصی1396-1399
2مهندسی علوم و صنایع غذاییکارشناسی ارشد1391-1393
3مهندسی علوم و صنایع غذاییکارشناسی1386-1390

سوابق شغلی و تخصصی راضیه رضوی

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1تدریس دانشگاهیهمکاری با واحدهای علمی کاربردی شهرداری بروجرد و تعاونی تولید کنندگان، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد به عنوان مدرس حق التدریس1392-1394
2سابقه کار صنعتیمسئول فنی و کنترل کیفی شرکت فرآورده های لبنی پالکام1392-1392
3سابقه کار صنعتیمدیر طرح های توجیهی امکانسنجی1394-1399
4سابقه کار صنعتیمدیر R& D آزمایشگاه صنایع غذایی واستریوش طبرستان1395-1399
تاریخ ایجاد رزومه: 14 مرداد 1396 - تعداد مشاهده 1552 بار

نمودار سالانه مقالات راضیه رضوی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با راضیه رضوی

آدرس ایمیل: razavirazie@yahoo.com
کشور: ایران استان: مازندران شهر: ساری

به اشتراک گذاری صفحه راضیه رضوی

پشتیبانی