خانم دکتر راضیه رضوی

Dr. Razie Razavi

دکترای صنایع غذایی

Researcher ID: (75697)

42
13
4
4
3
8

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • نایب دبیر کمیته دانشجویی تخصصی کارگروه صنایع غذایی و تبدیلی اتاق فکر و تعالی استان مازندران
  • دبیر انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  • انجمن علوم و صنایع غذایی مازندران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در همکاری با واحدهای علمی کاربردی شهرداری بروجرد و تعاونی تولید کنندگان، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد به عنوان مدرس حق التدریس (1392-1394)
  • سابقه کار صنعتی در مسئول فنی و کنترل کیفی شرکت فرآورده های لبنی پالکام (1392-1392)
  • سابقه کار صنعتی در مدیر طرح های توجیهی امکانسنجی (1394-1399)
  • سابقه کار صنعتی در مدیر R& D آزمایشگاه صنایع غذایی واستریوش طبرستان (1395-1399)