آقای دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی

Dr. Vahid Ebrahimzadeh Ardestani

استاد، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (469176)

26
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی