بررسی اثر آلیازینگ در بهینه سازی شبکه برداشتگرانی

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 167

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMEC03_109

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1401

چکیده مقاله:

سیگنال تحلیلی با استفاده از مشتق در جهات مختلف اثر روند منطقه ای و نوقههای سطحی را حذف می کند و بدنهی نهشته را بهتر نشان میدهد سیگنال تحلیلی یکی از روشهای تفسیر داده های میدان پتانسیل است با استفاده از گرادیانهای دادههای گرانی اولا اثرات بینظمی های سطحی حذف میشود و ثانیا اثرات ناحیه ای در روند محاسبات کم و بیش به حداقل میرسد یکی از اهداف سیگنال تحلیلی، تعیین موقعیت افقی مرز نهشته ها و تعین مدل بی هنجارهاست.روش گرادیان کامل نرمال شده (NFC) نیز به صورت گسترده در روشهای پتانسیل، بخصوص گرانی به کار برده میشود از آنجایی که در تهیه نقشه های ادامه فروسو محاسبات در بعد فرکانس انجام میشود اثر نویز به شدت باعث تخریب این نقشه ها میگردد؛ بنابراین با استفاده از روش NFG این روش تفسیر داده های گرانی انجام میپذیرد با استفاده از این روش میتوان ،محل عمق مرکز و بالای نهشته ها را تخمین زد.در این مقاله تلاش شده است تا اثر آلیازینگ بر نقشه های سیگنال تحلیلی و NFG به صورت کیفی بررسی شود و سپس فاصله بهینه برداشت برای پروژههای گرانی مشخص شود. این اثر بر روی چند مدل مصنوعی آزمایش شد و سپس آن را بر روی دادههای واقعی، یعنی نهشته زغال بیتومینه دهلران به کار گرفته شد.

نویسندگان

میثم عابدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه تهران

احمد افشار

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه تهران

وحید ابراهیم زاده اردستانی

دانشیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

غلامحسین نوروزی

دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران