آقای دکتر میثم عابدی

Dr. Maysam Abedi

Assistant Professor, School of Mining Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (489756)

37
22
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی