آقای دکتر مهدی رضایی کهخائی

Dr. Mehdi Rezaei-Kahkhaei

فرد مهم علمی - Researcher ID: (455157)

30
19
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی