شواهدی از کلاست های ماهی شکل بیوتیت در توده گرانیتوئیدی گراغه (جنوب شرق ایران)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 187

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GSI40_032

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1401

چکیده مقاله:

توده گرانیتوئیدی گراغه بصورت رخنمونهای ناپیوسته در نوار ماگمایی زاهدان سراوان بصورت دو بخش گرا نودیوریت )دگرریخت یافته( و بیوتیت گرانیت )کم دگرریخت یافته( دیده میشود. از نظر کانیشناسی شامل: کوارتز، پلاژیوکلاز پتاسیم فلدسپار، بیوتیت، آمفیبول، اسفن، آلانیت، آپاتیت، کلریت، زیرکن میباشد. بافت غالب در سنگهای این توده گرانولار میباشد. در بررسی مقاطع میکروسکوپی کلاستهای بیوتیتهای اولیه دچار دگرشکلی شده و بیوتیتهای ماهی شکلی را با مکانیسم های متفاوت ایجاد نموده اند. پنج گروه میکاماهی در مقاطع میکروسکوپی سنگهای توده گرانیتوئیدی گراغه شناسایی شده است : بیوتیتهای ماهی شکل گروه یک: احتمالا از چرخش به عقب از موقعیت اولیه خود که تقریبا موازی برگوارگی بوده و به حالت مایل نسبتا پایدار جدید رسیده اند بوجود آمده اند. شکل لوزی آن ها نتیجه برطرف شدن بلورهای تجدید تبلور یافته یا حذف بخش هایی که به دلیل شرایط کاتاکلاستی از آن پاره شده و در بخش های بالایی و پایینی جدا شده باشد. احتمالا انحلال فشاری، انتشار بخشی و لغزش در امتداد سطوح ) ۰۰۱ ( در حالت همسو بخش گرد شده شکلهای لنز مانند آنها را توجیه مینما ید. بیوتیت های ماهی شکل گروه دو: از تکامل بیوتیت ماهیهای گروه ۱ با کشیدگی در امتداد پهنه های برش در لبه های بالایی و پایینی بوجود آمده اند . بیوتیتهای ماهی شکل گروه سه: با لغزش در امتداد صفحات ) ۰۰۱ ( در بلورهایی که بین کلیواژ داخلی و برگوارگی زاویه زیاد وجود داشته ایجاد شده است، در مواردی از دست رفتن همبریهای بالا و پایین در ایجاد شکل آنها موثر بوده است . بیوتیتهای ماهی شکل گروه چهار: بیوتیت های کوتاه و چاقی هستند که با حذف بخش زیا دی در امتداد صفحات پهنه های برشی نوع Cʹ در زاویهای کوچک نسبت به برگوارگی ایجاد شده اند . بیوتیت های ماهی شکل گروه پنج: در امتداد باندهای برشی نوع Cʹ یکسری چینهای فرعی سبب پیدا یش این گروه از بیوتیت های ماهی شکل شده است .

کلیدواژه ها:

نوار ماگمایی زاهدان سراوان ، توده گرانیتوئیدی گر اغه ، دگرشکلی ، بیوتیت ماهی شکل

نویسندگان

نازنین سرحدی

دانشجو دکترا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

مهدی رضایی کهخایی

استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

حبیب اله قاسمی

استاد تمام، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران