آقای دکتر حبیب اله قاسمی

Dr. Habibollah Ghasemi

استاد، دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (309264)

17
29
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی