آقای دکتر موسی صابر

Dr. Moosa Saber

استاد گروه گیاه پزشکی، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (398737)

10
16
46
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی