آقای دکتر رامین رستمی

Dr. Ramin Rostami

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب

Researcher ID: (393422)

80
2
3

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

  • Regional Flood Frequency analysis based on L-moment approach (case study west Azarbayjan basins) (2013)
  • عدم قطعیت ناشی از روش خوشه بندی و تعداد خوشه در تحلیل منطقه ای سیلاب (1391)