آقای دکتر فرخ حاجیانی

Dr. Farrokh Hajiyani

استاد دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (379102)

4
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی