ملاحظات ریشه شناختی درباره ی چند واژه درگویش بوشهری

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,234

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPERSIANGOLF01_113

تاریخ نمایه سازی: 22 شهریور 1390

چکیده مقاله:

گویش های یک زبان در واقع گونه هایی ازآن زبان هستندکه ازلحاظ آوایی،دستوری وواژگانی تفاوت های با یکدیگر دارند.زبان فارسی درطول تاریخ چندهزارساله ی خودچند دوره ی مهم راپشت سرنهاده است: الف-دوره ی باستان ( 1000 پیش ازمیلادتا 331 پیش ازمیلاد) ب-دوره ی میانه ( 331 پیش ازمیلادتا 867 میلادی) ج-دوره ی جدید ( 867 میلادی تا حال حاضر) - زبان فارسی درجریان تحول تاریخی خوددرهردوره ای (باستان-میانه-جدید)ازسه جهت دگرگونی یافته است : 1 واژگان وبارمعنایی آنها 2-اصوات وواجها 3-دستگاه صرفی ونحوی تحولات براساس قاعده ونظام کلی به وجودآمده اندووجود آنها تصادفی نیست .بسیاری ازواژه ها دردوران باستان وجودداشته اند امابه امروزنرسیده اندواز بین رفته اند،بعضی دیگر باکمی تحول وبرخی با تغییرات بیشتری به امروز رسیده اند .آنچه مسلم است ،این است که بسیاری از واژه ها دارای پیشینه هستندو به خودی خود به وجودنیامده اند.زبان ها،گویش ها،لهجه ها ونامه های این سرزمین همه حکایت از قدمت دارند . درگویش مردم بوشهر وشهرهای همجوار واژه هایی وجودداردکه دراثرکثرت استفاده شایدعادی به نظررسدوجلب توجه نکند .ای ن واژه هاراروزانه بسیارزیادبه کارمی بریم ویا می شنویم ولی کمتربه این می اندیشیم که اصل آنها چه بوده وبه چه معنی اندومی انگاریم که اینها واژه هایی اندمثل بسیاری از واژه های بی معنی دیگر .درحالی که اگرکمی درفرهنگ فارسی دقیق شویم،درمی یابیم که این واژه ها پیش ینه دارند.بسیاری ازجوانان وحتی بزرگترها بابعضی ازواژه های بوشهری ناآشناهستند وشایدهم پاره ای اوقات شرم ازآن که مبادا آنهارا مسخره کنند،مانع می شودکه ازاین واژه ها استفاده کنند .به هرحال این واژه ها مربوط به لهجه ی این منطقه است وحیف است که نسل جوان ونوجوانان امروز وآینده آنها راازیادببرند.

نویسندگان

لیلا علیپور

دانشجوی رشته فرهنگ و زبانهای باستان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

محمدمهدی اسماعیلی

استادراهنما، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

فرخ حاجیانی

استاد مشاور، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ا حمدی ریشهری، عبدالحسین، 83، سنگستان، (جلددوم) شیراز ...
 • احمدی ریشهری، عبدالحسین، 375 1، سنگستان، ایران چاپ ...
 • اشمیت، رودیگر، 1382، راهنمای زبانهای ایرانی(جلداول) زبانهای ایرانی باستان وایرانی ...
 • _ رهنمای زبانهای ایرانی (جلددوم)، زبانهای ایرانی نو، ترجمه فارسی ...
 • حسن دوست، محمد، نشرآثار93، فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی (جلداول)، ...
 • حمیدی، سیدجعفر، 988، فرهنگ نامه بوشهر، تهران: سازمان چاپ وانتشارات ...
 • منصوری، یدالله، 1387، بررسی ریشه شناختی افعال درزبان فارسی، تهران: ...
 • منصوری، یدالله، 1384، بررسی ریشه شناختی فعلهای زبان پهلوی (فارسی ...
 • Bailey H.W. dictionary of khotan saka, Cambridge 1979 _ Bartholomae ...
 • Kent R., Oldpersian (geram m ar_texts_lexic o n), new haven ...
 • Mackenzie D.N., A concise pahiavi dictionary , oxford 1971 des ...
 • M _ nier_Williams M., A Sa n skrit_English Dictionary, Oxford ...
 • Nyberg H.S.A Manual Of Pahlavi, 1_11, Wiesbaden 1964_ 1974 8. ...
 • Pokorny J., Indogerm anisches Etym ologisches W?rterbuch , 1_11, Bern_ ...
 • نمایش کامل مراجع