آقای دکتر روح اله رحیمی

Dr. Rouhollah Rahimi

معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

Researcher ID: (26915)

46
8
3
3
5

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب کشف فضای گمشده:از فضای گمشده تا مکان (انتشارات علم و دانش) - 1398 - فارسی
  • کتاب زبان معماری شهر (انتشارات علم و دانش) - 1398 - فارسی
  • کتاب نظریه ازدحام ذرات- هنر طراحی برای سازگاری اقلیمی (انتشارات علم و دانش) - 1396 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه خلیج فارس (1385-1389)
  • سابقه تدریس در استاد مدعو دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران (1398-1390)
  • سابقه کار دانشگاهی در هیأت علمی دانشگاه مازندران (1390-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه آموزشی رشته معماری دانشگاه مازندران (1399-1401)
  • سابقه کار دانشگاهی در معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران (1401-تاکنون)