گسیختگی معماری شهر و اتلاف انرژی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,911

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB05_080

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1384

چکیده مقاله:

در حالی که بیشتر اتلاف انرژی در سطح کلان به دلیل از هم گسیختگی بافت های شهری امروزه رخ می دهد ولی توجه اکثر صاحبنظران مسایل بهینه سازی مصرف انرژی به تک بناهایی می باشد که هر یک از تک بناها بجز در بستر شهری آن که همان بافت های شهری است معنا پیدا نمی کند . در اغلب موارد پرداختن به ماکرو کلیما مد نظر است و این در حالی است که بناها و ساختمان هایی که مورد بررسی قرار می گیرند متاثر از میکرو کلیمای خاص خود می باشند .در این نوشتار سعی شده است با ارزیابی تاثیرات مجموعه بناها در بافت شهری بر یکدیگر به راهکارهایی به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی پرداخته شود. - طراحی اکولوژیک - دانش ایرودینامیک معماری - مفاهیم معماری سنتی دربرخورد با بهینه سازی انرژی - تاثیر اقلیم برمعماری شهر . طراحی سایت . جهت گیری ساختمان . نحوه توزیع جرم ساختمان . فرم ساختمان . محیط اطراف ساختمان .جنس و رنگ موادومصالح درروزگارانی که به تقلید ازمعماری مدرن غربی پرداختیم ومعماری سنتی خودرا کنارگذاشتیم ، افزایش بی رویه مصرف سوخت های فسیلی برای تنظیم شرایط حرارتی ساختمان ، علاوه بر اتلاف منابع انرژی ، موجب آلودگی روزافزون محیط زیست شده است . وهمچنین ناختمان نسبت به آنچه ازدست می رود و آنچه جایگزین می شود بسیار اندک است .

کلیدواژه ها:

شیراز ، معالی آباد ، گلدشت ٢ ، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه شیراز

نویسندگان

روح اله رحیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ، دانشکده هنر ومعماری ،دانشگاه شیراز، ش

عبدالمجید نورتقانی

دانشجوی کارشناسی ارشد معمار ی، دانشکده هنر ومعماری ،دانشگاه شیراز، ش