آقای دکتر فرهاد نظریان فیروزآبادی

Dr. Farhad Nazarian-Firouzabadi

Lorestan University, Khurramabad, Lorestan,Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186944)

35
41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی