ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای فرهاد نظریان فیروزآبادی

Farhad Nazariyan

استاد دانشگاه لرستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186944)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی فرهاد نظریان فیروزآبادی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی فرهاد نظریان فیروزآبادی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
سردبیر

مقالات فرهاد نظریان فیروزآبادی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف گلرنگ با استفاده ازنشانگرمولکولی ISJیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپهای عدس با استفاده ازنشانگرمولکولی RAPDیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
3دریافت فایل PDF مقالهژنوتیپ های نخود غرب ایران با استفاده ازنشانگر RAPD ازنظر ژنتیکی قرابت فامیلی نشان میدهندیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مولفه های جوانه زنی سه گونه آویشن درشرایط تنش خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
5دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی تراریزش کالوس های گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum. L) به واسطه آگروباکتریومدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه صفات کمی مؤثر بر عملکرد و اجزاء آن در لوبیا با استفاده از روش های آماری چند متغیرههمایش علمی سالانه دانشگاه رازی1390
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی خاموشی ژنهای انتهایی بیوسنتز دارویی گیاه شقایق با استفاده ازPCRنیمه کمی و زمان واقعیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاهش بیان ژنCodeinone Reductaseدر گیاه دارویی شقایق با استفاده ازPCRدر زمان واقعیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
9دریافت فایل PDF مقالهروشی آزمایشگاهی و سریع برای تشخیص و رسوبدهی متابولیت های ثانویه درد سر ساز در استخراج DNA در گیاه دارویی آویشنهمایش ملی گیاهان دارویی1389
10دریافت فایل PDF مقالهاثر سویههای آگروباکتری رایزوژنز و ریزنمونه روی ترانسفورماسیون در گیاه دارویی شقایقاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
11دریافت فایل PDF مقالهنشانگر MSAPتغییرات سوماکلونال سیب زمینی را نشان میدهداولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی توده های آویشن ایران با استفاده از نشانگرهای نیمه تصادفی ISJهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهنشانگرهای نیمه تصادفی (ISJ) کارایی بهتری در ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های سویا دارندهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهISJ با نشانگر مولکولی نیمه تصادفی (Brassica napus L.) بررسی تنوع ژنتیکی 21 رقم کلزاهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ریزنمونه، محیط کشت و آنتی بیوتیک پارامومایسین بر ترانسفورماسیون گیاه شقایق (Papaver somniferum. L.)هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محیط کشت و آنتی بیوتیک پارامومایسین برجنین زایی سوماتیکی گیاه شقایقهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
17دریافت فایل PDF مقالهتغییرات الگوی متیلاسیون در نشانگر MSAPدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
18دریافت فایل PDF مقالهمروری بر کاربرد نشانگرهای مولکولی در تحقیقات گل داوودی (Chrysanthemum morifolium)کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر ویژگیهای زراعی سه رقم نخود (Cicer arietinum L)ششمین همایش ملی حبوبات ایران1395
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تشابه ژنتیکی ژنوتیپهای اسپرس Onobrychisviciifolia با استفاده ازنشانگرهای نیمه تصادفی ISJکنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
21دریافت فایل PDF مقالهتعیین روش مناسب جهت استخراج ژنومی از برگ گیاه اسپرس DNAکنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
22دریافت فایل PDF مقالهزراعت مولکولی و تولید واکسن های گیاهیچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مواد مترشحه از سویه های باکتری انتروکوکوس فاسیوم جداسازی شده از شیره ی بلوط در کنترل بیولوژیکی باکتری های بیماری زای گیاهیاولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
24دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی شرایط باززایی مستقیم و غیر مستقیم دو واریته ی تجاری نیشکر در شرایط کشت بافتکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
25دریافت فایل PDF مقالهتأثیر محلول پاشی مقادیر مختلف کود نانو کلات آهن (خضراء) بر عملکرد کمی و کیفی ارقام نخود دیمهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
26دریافت فایل PDF مقالهتأثیر محلول پاشی مقادیر مختلف کود نانو کلات آهن (خضراء) بر عملکردو اجزای عملکرد ارقام نخود دیمهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
27دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد دانه و اجزای آن بر دو رقم گندم تحت شرایط دیماولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391

مقالات فرهاد نظریان فیروزآبادی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی فیلوژنی ژنوتیپ های نخود ایکاردا با توده بومی بیونیچ Bivanij غرب ایراندو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1394
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر مختلف فسفر و محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد نخود زراعی Cicer arietinum L.فصلنامه به زراعی کشاورزی1392
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر جیبرلین و اسیدآبسیسیک بر سبز شدن و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی بذر و گیاهچه نخود در شرایط دیم و آبیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی SSR و ISJفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1394
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر جهت خطوط کشت، کود زیستی نیتروکسین و مواد سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ماشک برگ پهنفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
6دریافت فایل PDF مقالهخاموشی ژن انتهایی بیوسنتز آلکالوئیدهای پاپاورین و سنگوینارین (DBOX) در گیاه دارویی شقایق با استفاده از فن VIGSفصلنامه سلول و بافت1396
7دریافت فایل PDF مقالهخاموش کردن بیان ژن کدئین رداکتاز به روش خاموش سازی القایی با ویروس در گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum L.)فصلنامه سلول و بافت1395
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی قدرت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی بعضی از صفات فیزیولوژیکی گیاهچه های چغندرقند با استفاده از روش تجزیه دی اللدوفصلنامه چغندرقند1379
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلول پاشی پتاسیم، روی و بور بر دمای سایه انداز گیاهی، صفات فیزیولوژیک و عملکرد دو رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت تاریخ های کاشت مناسب و تاخیریمجله تولید گیاهان زراعی1396
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان بیان ژن آلترنان سوکراز در گیاه چغندرقند برای تولید بیوپلیمر آلترناندوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1398
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سویه های باکتری Enterococcus faecium شیره بلوط ایرانی در کنترل زیستی بیمارگر های گیاهیدو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1399
12دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی توده های آویشن ایران با استفاده از نشانگرهای نیمه تصادفیدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1393
تاریخ ایجاد رزومه: 26 شهریور 1399 - تعداد مشاهده 525 بار

نمودار تولید سالانه مقالات فرهاد نظریان فیروزآبادی

تماس با فرهاد نظریان فیروزآبادی


به اشتراک گذاری صفحه فرهاد نظریان فیروزآبادی

پشتیبانی