خانم مریم ایرجی

Maryam Iraji

مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185789)

12
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی