آقای دکتر صدرالدین شجاع الدین

Dr. Sadrodin shojaodin

دانشیار دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183900)

6
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی