ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمد کاظمینی

Mohammad Kazemeini

استاد،دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183564)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی محمد کاظمینی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه صنعتی شریف
هیات تحریریهفصلنامه علوم و فناوری ذرات

مقالات محمد کاظمینی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهکاربرد کامپوزیت های هادی در سیستم های نوین ذخیره سازی انرژیچهارمین همایش ملی انرژی1382
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تجربی عملکرد پیل سوختی با بستر قلیائیدومین همایش ملی انرژی1378
3دریافت فایل PDF مقالهبهبود حساسیت و انتخاب پذیری مونوکسید کربن در حضور پروپان با استفاده از سنسور نانو ذرات طلا به روی اکسید قلعدومین همایش دانشجویی فناوری نانو1386
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی هیدرودینامیک جریان گاز - مایع در رآکتور همزندار به کمک آنالیز CFDدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1384
5دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی ریاضی واکنش سنتز فیشر تروپش همزمان با جداسازی به روش جذب سطحی در یک راکتور کروماتوگرافی بستر ثابتدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1384
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تجربی سینتیک پلیمریزاسیون پلی بوتادین دارای انتهای هیدروکسیل (HTPB) ایزوفرن دی ایزوسیانات (IPDI)دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1384
7دریافت فایل PDF مقالهرابطه فعالیت با مقدار کک تشکیل شده بر روی کاتالیست درالکیلاسیون ایزوبوتان با بوتنها در فاز مایعنهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1383
8دریافت فایل PDF مقالهساخت وارزیابی سینتیکی کاتالیست پنتا اکسیدوانادیم در فرآیند تولید اسید سولفوریکنهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1383
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی افزایش عدد اکتان دراثر افزایش محصولات آروماتیکی در فرآیند تبدیل کاتالیستینهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1383
10دریافت فایل PDF مقالهساخت و ارزیابی کاتالیست بهینه نیکل-کیزلقور برای هیدروژناسیون روغنهای گیاهییازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
11دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تجربی نقش بهبوددهنده های Zn , Mg, Al بر فعالیت و گزینش پذیری کاتالیست نیکل-کیزلقور در هیدروژناسیون روغنهای گیاهییازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
12دریافت فایل PDF مقالهساخت وارزیابی فیزیکی و شیمیایی کاتالیست فرایند تولید اکسید اتیلنیازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
13دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی مدل ریاضی تولید مستقیم متانول در یک بستر سیال کاتالیستییازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی معادله توانی در پیش بینی غیرفعال شدن کاتالیست الکیلاسیون ایزوبوتان با بوتنهایازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
15دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی زمان تولید پن یسیلین از گلوکز و عصاره خیسانده ذرت (Corn Steep Liquor)یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
16دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر در غیر فعال شدن کاتالیست های تبدیل متانول به الفین های سبکاولین کنفرانس پتروشیمی ایران1387
17دریافت فایل PDF مقالهتولید دی متیل اتر از متانول با استفاده از زئولیت H-Mordenite اصلاح شدهاولین کنفرانس پتروشیمی ایران1387
18دریافت فایل PDF مقالهتولید تتراهیدروفوران از انیدرید مالئیک با استفاده از کاتالیستهای دوعملگراولین کنفرانس پتروشیمی ایران1387
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کاتالیستهای اصلاح شده HZSM-5 در واکنش آبگیری از متانول به دی متیل اتردومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی1387
20دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی ترکیب کاتالیستهای بر پایه مس جهت فرایند تولید متانول از گاز سنتزدومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی1387
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آزمایشگاهی کاتالیست زیرکون سولفاته شده برای الکیلاسیون ایزوبوتان / بوتنهشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1382
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی افت فعالیت کاتالیست کبالت با ارتقادهنده روتنیوم روی پایه آلومینا در سنتز فیشر تروپشدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1387
23دریافت فایل PDF مقالهمعادلات نفوذ رطوبت و چروکیدگی خشک کردن باقلا در یک بستر سیالی حاوی ذرات بی اثر با استفاده از ترکیب منابع حرارتی جابجائی ودی الکتریکدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1387
24دریافت فایل PDF مقالهساخت و ارزیابی فوتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم در ابعاد نانو حساس به نور مرئی جهت حذف آلاینده هاپنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو1388
25دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی دینامیکی ریفرمینگ با بخار متاندومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش1390
26دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی ریاضی واکنش جفت شدن اکسایشی متان در راکتور بستر سیالاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
27دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی جذب هیدروژن در زئولیت بر اساس مدل لانگمیر و روش شبیه سازی مونت کارلوهشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی1389
28دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی سینتیکی کاتالیستی باقیمانده های سنگین نفتیچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
29دریافت فایل PDF مقالهساخت و ارزیابی فیزیکوشیمیایی نانوکاتالیستهای آلومینا و آلومینای هیبریدی با نانو لولههای کربنی جهت استفاده در فرآیند کلاوسچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
30دریافت فایل PDF مقالهساخت نانوکاتالیست مونولیتی کبالت مولیبدن بر پایه نانولولههای کربنی و -بررسی عملکرد آن در فرآیند گوگردزدایی هیدروژنی نفتاچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
31دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی سنتزمستقیم دی متیل اتر(DME)در راکتورهای میکروکانالنخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی1392
32دریافت فایل PDF مقالهساخت و تعیین مشخصات فیزیکیوشیمیایی نانو آلوومینای گاما به عنوان پایه کاتالیست به با استفاده از روش‌های مختلفسومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین1392
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تقویت کننده‌های مختلف افزوده شده به پایه آلومینا برای خصوصیت ساختاری و عملکرد کاتالیست های فرایند هیدرودی سولفوریزاسیون HDSسومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین1392
34دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی و بررسی عوامل مؤثر بر غیرفعال شدن کاتالیست سنتز متانول در یک راکتور بستر کرویاولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی1393
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر حلال واکنش بر ویژگی های ساختاری و رفتار ترمودینامیکی شبکه آلی _فلزی MIL-101 (Cr) در فرایند جذب سطحی دی اکسید کربنپانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1393
36دریافت فایل PDF مقالهحذف دی اکسیدکربن از جریان گاز دودکش با استفاده از جاذب هیبریدیMIL-53 (Al) / GNPپانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1393
37دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی ریاضی راکتور بستر سیال در فرآیند هیدروژنزدایی اکسایشی پروپانپانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1393
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر برهمکنش کبالت روتنیوم بر فعالیت کاتالیست کبالت آلومینا در سنتز فیشر تروپشپانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1393
39دریافت فایل PDF مقالهساخت و ارزیابی کاتالیستهای آبگریز (M=Pd, Ir,Cr( 3O2Al-γPtM/جهت تبادل کاتالیستی ایزوتوپ هیدروژنپانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1393
40دریافت فایل PDF مقالهحذف یون فلوراید از محیط آبی با استفاده از زئولیت کلینوپتیلولیت اصلاح شده با HDTMA+پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1393
41دریافت فایل PDF مقالهذخیرهسازی متان روی نانوجاذب کربنی ساخته شده از سلولزپانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1393
42دریافت فایل PDF مقالهساخت سامانه هسته/پوسته/پوسته خوشه نانوذرات مگنتیت در سیلیکای غیرمتخلخل درسیلیکای متخلخل به منظور استفاده در زیست فناوری و پزشکیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
43دریافت فایل PDF مقالهساخت نانو کامپوزیت مگنتیت - سیلیکا -پلی اتیلن ایمین و کاربرد آن برای تثبیت لیپاز هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
44دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی راکتور غشایی برای اکسیداسیون زوجی متاندومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی1393
45دریافت فایل PDF مقالهتولید هیدروژن تجدیدپذیر از گلیسرول در حضور کاتالیستهای Pt/Al2O3چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی1396
46دریافت فایل PDF مقالهساخت اکتروکاتالیست هسته پوسته نقره پلاتین بر پایه نانولوله های کربنی چند دیواره برای واکنش احیا اکسیژن در پیل سوختی PEMچهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی1396
47دریافت فایل PDF مقالهاثر پارامترهای فرایندی در هیدروژناسیون روغن سویا در مقیاس صنعتیدومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 254 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمد کاظمینی

تماس با محمد کاظمینی


به اشتراک گذاری صفحه محمد کاظمینی

پشتیبانی