آقای دکتر وحید حدادی اصل

Dr. Vahid Hadadi Asl

استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181532)

41
19
1
50

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی مهندسی پلیمر نیوساوت ولز استرالیا1372-1375