ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای وحید حدادی اصل

Vahid Hadadi Asl

استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181532)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی وحید حدادی اصل در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سمتهای علمی و اجرایی وحید حدادی اصل در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات وحید حدادی اصل در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سیستم های ذخیره سازی انرژی وانادیمی در کنار فن آوری انرژی های تجدید پذیر در ساختماندومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان1381
2دریافت فایل PDF مقالهنگاهی به سیتم های نوین ذخیره سازی انرژی- باتری های وانادیمیسومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان1382
3دریافت فایل PDF مقالهکاربرد کامپوزیت های هادی در سیستم های نوین ذخیره سازی انرژیچهارمین همایش ملی انرژی1382
4دریافت فایل PDF مقالهتولید نانوالیاف پلی اتیلن با روش پلیمریزاسیون هم زمان با استفاده از پایه های کاتالیستی سیلیکات لایه ایدومین همایش دانشجویی فناوری نانو1386
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر فرمولاسیون و شرایط فرآیندبر روی میزان هدایت الکتریکی کامپوزیت اپوکسی- دودهنهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1383
6دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی سینتیک واکنش تولید رزین وینیل استر: بدست آوردن معادلۀ سرعت واکنشنهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1383
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شرایط فرایندی تهیه پایه کاتالیست زیگلر- ناتا بر ساختار شیمیایی، مورفولوژی و رفتار حرارتی آنیازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر غلظت و نوع کمک کاتالیست بر فعالیت کاتالیست و خواص پلیمر نهایی در پلیمریزاسیون دوغابی پلی اتیلن سنگینیازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
9دریافت فایل PDF مقالهمد لسازی واکنش پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزورهای زیگلر-ناتا: بررسی سینتیک و به دست آوردن رابطه سرعت پلیمریزاسیونیازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
10دریافت فایل PDF مقالهسنتز پل یآمید-ایمید جزئی آلیفاتیک با ساختار منظم فضایی و بررسی اثر نوع د یآمین به کار رفته در ساختار زنجیریازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پی شپلیمریزاسیون با مونومرهای مختلف بر رفتار پلیمریزاسیون و خواص پل یاتیلن: اثر پی شپلیمریزاسیون با اتیلن و مقایسه آن با حالت پلیمریزاسیون مستقیم کاتالیزور (1)یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
12دریافت فایل PDF مقالهمعادلات تحلیلی جدید برای ارزیابی کمی و دقیق ریزساختار لحظ های و کلی کوپلیمرهای خطی دوتایی در طول فرآیندهای کوپلیمریزاسیونیازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کمک کاتالیست و الکترو ندهنده خارجی بر سینتیک پلیمریزاسیون HDPEیازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دما و کمک کاتالیست بر تعداد مراکز فعال در یک کاتالیستTiCl4/Mg(OEt)2 برای پلیمریزاسیون اتیلنیازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تخریب و فرسایش هیدرولیتیکی داربس تهای متخلخل س هبعدی زیس تتخری بپذیر پل یلاکتیک اسید با روش مونت کارلویازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
16دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی پلیمریزاسیونهای رسوبی بر اساس تئوری انسداد، حالت اول: با استفاده از فرضیه حالت پایایازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
17دریافت فایل PDF مقالهاثر نوع رزین، نوع دوده و درصد حجمی آن و نیروی برشی روی هدایت الکتریکی کامپوزی ت های اپوکسی /دودههفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی1386
18دریافت فایل PDF مقالههدایت الکتریکی کامپوزیت های اپوکسی / دوده : افزودن یون، دمای آزمون، دمای پخت و اثر زمان اختلاطهفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی1386
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی وزن مولکولی اجزاء فلوری در پلیمریزاسیون اتیلن در حضور کاتالیزورهای زیگلر - ناتاهفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی1386
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی خط مشی پژوهشی در صنعت پتروشیمیاولین کنفرانس پتروشیمی ایران1387
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی گونه های مختلف شروع پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتماولین کنفرانس پتروشیمی ایران1387
22دریافت فایل PDF مقالهتهیه ساختارهای نانوهیبریدی با استفاده از پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم ( ATRP )اولین کنفرانس پتروشیمی ایران1387
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات اجزای واکنش در طول واکنش ATRP با استفاده از روش مونت کارلواولین کنفرانس پتروشیمی ایران1387
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های تهیه ساختارهای نانو با استفاده از پلیمریزاسیون رادیکالی زندهاولین کنفرانس پتروشیمی ایران1387
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات سرعت واکنش و اجزای واکنش دهنده در پلیمریزاسیون رادیکالی با روشهای آماریاولین کنفرانس پتروشیمی ایران1387
26دریافت فایل PDF مقالهجایگاه همکاریهای بینالملل در سازمانهای پژوهشی و فناوریاولین کنفرانس پتروشیمی ایران1387
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی سینتیک واکنش ATRP استایرن با در نظر گرفتن اثر ژل: مقایسه نتایج شبیه سازی و نتایج تجربیدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1387
28دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی سینتیک واکنش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد استایرن و مقایسه با نتایج تجربی با درنظر گرفتن اثر ژلدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1387
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پدیده ژل بر تغییرات وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی در پلیمریزاسیون رادیکال آزاد استایرن: شبیه سازی و نتایج تجربیدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1387
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع طول زنجیر در پلیمریزاسیون رادیکال آزاد کنترل شده با در نظر گرفتن اثر افزایش ویسکوزیتهدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1387
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی وابستگی ثوابت اختتام به طول زنجیر و اثر آن بر سینتیک واکنش ATRPدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1387
32دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تغییرات طول سکانس های مونومری و نوع کوپلیمر به روش مونت کارلودوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1387
33دریافت فایل PDF مقالهنگرشی نو به آموزش مهندسیکنفرانس آموزش مهندسی در 14041388
34دریافت فایل PDF مقالهسنتز نانوکامپوزیت پلی استایرن - کو - بوتیل اکریلات / خاک رس به روش پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم در جا با استفاده از فعال کننده تولید شده با انتقال الکتروناولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو1389
35دریافت فایل PDF مقالهسنتز و شناسایی نانوکامپوزیت کوپلی استایرن - بوتیل اکریلات / خاک رس به روش پلیمریزاسیون در جای رادیکالی انتقال اتم درمحیط مینی امولسیون: با روش فعال کننده تولید شده با انتقال الکتروناولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو1389
36دریافت فایل PDF مقالهتهیه نانوالیاف پلی استایرن با پراکنش نانوذرات خاک رس با روش الکتروریسیاولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو1389
37دریافت فایل PDF مقالهاثر میزان ذرات نانو برخواص مکانیکی و دمای انتقال شیشه ای نانوکامپوزیت های مونت موریلونیت / پلی متیل متاکریلات تهیه شده بروش پلیمریزاسیون درجااولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو1389
38دریافت فایل PDF مقالهتهیه نانوکامپوزیت کوپلیمرتصادفی استایرن - متیل متاکریلات /خاک رس درمحیط پراکنده آبی به روش پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم معکوسچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391

مقالات وحید حدادی اصل در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمی و دقیق ریز ساختار کوپلیمر های خطی دوتایی با روش شبیه سازی مونت کارلودوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر1385
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر سینتیک پلیمر شدن پلی اتیلن سنگیندوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر1386
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش پلیمر شدن دوغابی اتیلن با استفاده از کاتالیزور های زیگلر-ناتا: ارایه مدل سینتیکی و به دست آوردن معادله سرعت مصرف کلی مونومردوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر1386
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پارامترهای سینتیکی مختلف بر سنتز پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاددوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر1387
5دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی با استفاده از معادلات ممان ها برای بررسی نقش تنوع مراکز فعال در سینتیک هموپلیمر شدن اتیلندوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر1387
6دریافت فایل PDF مقالهنظریه اختتام رادیکال حدواسط در توضیح سینتیک پلیمر شدن RAFT و مقایسه با نتایج تجربیدوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر1388
7دریافت فایل PDF مقالهاثر هیدروژن و کومونومر بر سینتیک پلیمر شدن دو غابی اتیلن و خواص پلی اتیلن تولید شده با کاتالیزور TiCl4/MgCl2/AlEt3دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر1388
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم استیرن با در نظر گرفتن اثر ژل به روش شبیه سازی مونت کارلودوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر1388
9دریافت فایل PDF مقالهتهیه نانو کامپوزیت پلی استیرن به روش پلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم درجا: بررسی سینتیک واکنش درمجاورت خاک رسدوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر1388
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تغییرات غلظت واکنش دهنده ها بر سینتیک تهیه پلی اکریلونیتریل به روش پلیمر شدن رادیکالی انتقال اتمدوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر1389
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه پلیمر شدن رادیکال آزاد و پلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم استیرن با استفاده از روش مونت کارلو با در نظر گرفتن اثر تحرک زنجیردوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر1389
12دریافت فایل PDF مقالهسنتز و تعیین مشخصات لاتکس های نانو کامپوزیت پلی(استیرن-کو-بوتیل آکریلات)-خاک رس به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم درجا در محیط ریزامولسیون: استفاده از فعال کننده تولید شده باانتقال الکتروندوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر1390
13دریافت فایل PDF مقالهسنتز نانو کامپوزیت پلی(استیرن-کو-بوتیل آکریلات)-خاک رس به روش پلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم درجا با استفاده از فعال کننده تولید شده با انتقال الکتروندوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر1390
14دریافت فایل PDF مقالهپلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم استیرن در مجاورت نانوذرات میان متخلخل سیلیکا: کاربرد فنون آغاز معکوس، معکوس ونرمال همزماندوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر1393
15دریافت فایل PDF مقالهسنتز نانوکامپوزیت های پلی استیرن / MCM–41 به رو شهای AGET ATRP و ARGET ATRPدوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر1394
16دریافت فایل PDF مقالهاثر افزودن پلورونیک به بستر پلی کاپرولاکتون برای افزایش آبدوستی آمیخته با روش شبیه سازی دینامیک مولکولیدوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر1395
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 645 بار

نمودار سالانه مقالات وحید حدادی اصل طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با وحید حدادی اصل


به اشتراک گذاری صفحه وحید حدادی اصل

پشتیبانی