آقای پروفسور محمدحسین بهشتی

Prof. Mohammad Hosain Beheshty

استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181512)

31
23
2
3
1
42

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب پلاستيكهاي تقويت شده (كامپوزيتها) (پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران) - 1391 - فارسی
  • کتاب رزينهاي فنولي (انجمن پلیمر ایران) - 1388 - فارسی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • مدير پژوهشي برتر وزارت علوم تحقيقات و فناوري (1387)