اطلاعات کنفرانس

دومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران

تاریخ برگزاری: 7 آبان 1399
تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1399
تعداد صفحات: 485
تعداد مقالات :67
نمایش مقالات: 40395
شناسه ملی این کنفرانس: IRANCOPM02
نویسندگان مشارکت کننده: 163 پژوهشگر

مجموعه مقالات دومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران

نتایج 1 تا 50 از مجموع 67