خانم دکتر انسیه خزعلی

Dr. Ensiyeh Khazali

رئیس دانشگاه الزهراء (س)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181208)

5
29

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی