آقای ایمان دیانت

Iman Dianat

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179730)

24
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی