آقای دکتر احمدرضا محبوبی اردکانی

Dr. Ahmadreza Mahboobi ardakani

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177612)

72
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی