مقالات فصلنامه روانشناسی بالینی، دوره 13، شماره 4

تاریخ نمایه سازی مقالات: 5 اردیبهشت 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 120