اطلاعات کنفرانس

سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی

محل برگزاری: میبد
تاریخ برگزاری: 28 بهمن 1395
تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396
تعداد صفحات: 5059
تعداد مقالات :429
نمایش مقالات: 408020
شناسه ملی این کنفرانس: LAWMAYBOD03
نویسندگان مشارکت کننده: 692 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 1

مجموعه مقالات سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی

نتایج 1 تا 50 از مجموع 429