اطلاعات کنفرانس

نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

محل برگزاری: الشتر
تاریخ برگزاری: 14 اردیبهشت 1391
تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1391
تعداد صفحات: 795
تعداد مقالات :120
نمایش مقالات: 159364
شناسه ملی این کنفرانس: RCSDNRW01
نویسندگان مشارکت کننده: 301 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 37

مجموعه مقالات نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

نتایج 1 تا 50 از مجموع 120