ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
30
اردیبهشت

نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی روز پنجشنبه، 30 اردیبهشت، 1395 توسط دانشگاه یاسوج, دانشگاه ياسوج و تحت حمایت سیویلیکا در شهر یاسوج برگزار گردید.

کداختصاصی کنفرانس: FNCLIS01
حوزه های تحت پوشش: مطالعات مذهبی (الهیات)
برگزار کننده: دانشگاه یاسوج, دانشگاه ياسوج و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: یاسوج

محورهاي همايش:

محورهاي قرآن و حديث
معناشناسي واژگاني

ابزارهاي ريشه شناسي، آواشناسي و تأثير آنها در فهم معاني واژگان
نقد و بررسي روش معجمي در فهم واژگان )كتب مفردات، كتب لغت، ...(
روش شناسي معاجم قرآني
روشهاي جستجوي معجمي واژگان قرآني
جايگاه و اصالت شعر جاهلي در فهم واژگان قرآن
معناشناسي تاريخي واژگان
واژه شناسي اصطالحات قرآن و حديث

جايگاه علوم در فهم واژگان
جايگاه و اصالت كتاب مقدس در فهم واژگان قرآن
تأثير پيش فرضهاي كالمي، تاريخي، .... در فهم واژگان قرآن و حديث
جايگاه علوم قرآن و علم قرائات در پيدايش علم اللغه
واژهپژوهي اسالمي و تحول زبان عربي
حجيت قول لغوي در بيان مفهوم واژه در حوزه تفسير و حديث
ارتباط حوزه واژه پژوهي با تفسير
زبانشناسي معاصر و واژه پژوهي قرآني

آسيب شناسي واژه پژوهي
بيان تاثير و تأثر كتب مفردات از يكديگر
معاجم قرآني و جريانهاي فكري تاريخي
آسيبهاي تاثير و تاثر كتب مفردات از يكديگر
نقد و بررسي روش معناشناسي واژگاني
نقد معاصر و واژهپژوهي قرآني
نقد و بررسي روايات صحابه و تابعان در بيان مفهوم واژگان قرآن
آسيب شناسي تفاسير در بيان مفاهيم واژگان قرآن
آسيب شناسي ترجمه ها در بيان مفاهيم واژگان قرآن
آسيب شناسي نقد معاصر در حوزههاي لغت شناسي قرآني
مستشرقان و رويكردهاي واژه پژوهي قرآني

بررسي تطبيقي واژه پژوهي بين شيعه و اهل سنت
مقايسه تطبيقي نظريات زبانشناسي و نقد معاصر با شيوههاي واژه پژوهي قديم و جديد
و ساير موضوعات مرتبط ...

محورهاي دانش فقه، اصول و حقوق اسلامي
تاثير واژه پژوهي در دانش فقه
پژوهش واژگان موثر در اجتهاد نوين
واژه پژوهي در آثار فقهاي معاصر
تاثير واژه پژوهي در فرايند استنباط احكام
تاثير واژه پژوهي در فهم فقيه از موضوعات فقهي
ميزان توجه فقهاء به واژهپژوهي در كتب فقه الحديث
واژه شناسي در حوزه مباحث فقه عبادي، فقه اقتصادي، فقه سياسي و فقه جزا و ... .
آسيب شناسي كاركرد واژه پژوهي در استنباط احكام
واژه شناسي و واژه پژوهي اصطالحات فقهي

تاريخچه و ديرينه شناسي واژهپژوهي
آثار فقهي برجسته در واژه پژوهي

واژه پژوهي در دانش اصول فقه
واژه پژوهي حوزه مباحث الفاظ

قول لغوي در اثبات معناي حقيقي و مجازي
واژه پژوهي حوزه يقين
مفهوم حجيت يقين
واژهپژوهي حوزه ظنون و امارات
حجيت قول لغوي در بين قدما و متاخران
مباني حجيت قول لغوي
حكم ظن ناشي از قول لغوي
كاركرد قول لغوي در تعيين موارد استعمال الفاظ
بررسي تعارض عرف با قول لغوي
واژه پژوهي در حوزه شك
كاركرد واژهپژوهي در اصول عمليه
واژه پژوهي در اصطالحات اصول فقه
واژه پژوهي در حقوق اسلامي
پژوهش در واژگان مورد اختلاف در قانون مجازات اسلامي
پژوهش در واژگان مورد اختلاف در قانون مدني
پژوهش در واژگان كليدي قوانين موضوعه
و ساير موضوعات مرتبط ...

محورهاي فلسفه و كلام اسلامي
واژههاي پر بسامد در فلسفه اسالمي و پيشينه آنها در ادبيات عرب
واژه شناسي هاي فيلسوفان مسلمان )نظير فارابي، ابن سينا، مالصدرا و...(
نظر ابن سينا در مورد تطور داللي الفاط از عربي به معناي اصطالحي فيلسوفان
ريشههاي يوناني مصطلحات فيلسوفان اسالمي
نقش فيلسوفان نخستين اسلامي )كندي، فارابي و...( در معادل سازي واژگان فلسفي
فارسينويسي فيلسوفان مسلمان و فارسي سازي واژگان مصطلح فلسفي
ترادف و تباين واژههاي معادل يوناني با عربي
مقايسه تطبيقي واژههايي نظير ملكه، قوه، وجود، ماهيت و... در زبان عربي و التين قرون
وسطايي
جايگاه فهم عامه )common sense( در فلسفه تحليلي و فلسفه اسالمي
مقايسه واژههايي نظير جوهر، عرض، ماده، صورت، علتت و .... در بتين متكلمتان و فيلستوفان و عرفتاي
مسلمان
واژه پژوهي هرمنوتيكي
تفاوت كاربردهاي كالمي و قرآني و روايي از برخي الفاظ و اصطالحات
اشتراك و افتراق واژگان كالمي نحلههاي متكلمان در برداشت آنان از آموزههاي دين
تاثير واژه شناسي و زبانشناسي بر مباحث هستي شناختي در فلسفه، كالم و عرفان اسالمي
و ساير موضوعات مرتبط ...

درج در تقویم: 3 بهمن 1394 - تعداد مشاهده 10115 بار

اعتبار کنفرانس

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
30 اردیبهشت 1395
مهلت ارسال اصل مقالات:
30 فروردین 1395
مهلت چکیده:
30 فروردین 1395
مهلت ثبت نام در کنفرانس:
5 اردیبهشت 1395

کنفرانسهای مرتبط

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

دانشگاه ياسوج

ساختار سازمانی

پشتیبانی