آقای دکتر حمیدرضا میرحاجی

Dr. Hamidreza Mir Haji

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181881)

1
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی