اطلاعات کنفرانس

دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 27 آذر 1392
تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1393
تعداد صفحات: 147
تعداد مقالات :24
نمایش مقالات: 23155
شناسه ملی این کنفرانس: ICBEMM02
نویسندگان مشارکت کننده: 82 پژوهشگر

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران

نتایج 1 تا 50 از مجموع 24