مقالات فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دوره 2، شماره 3

تاریخ نمایه سازی مقالات: 29 اسفند 1398 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 619