مقالات فصلنامه پژوهش های کاربردی مدیریت بازار، دوره 8، شماره 28

تاریخ نمایه سازی مقالات: 3 اسفند 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 148