اطلاعات کنفرانس

همایش ملی استاد کاتوزیان و اندیشه های حقوق عمومی

محل برگزاری: بوشهر
تاریخ برگزاری: 10 اسفند 1401
تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1402
تعداد صفحات: 257
تعداد مقالات :20
نمایش مقالات: 3513
شناسه ملی این کنفرانس: BUCONF01
نویسندگان مشارکت کننده: 35 پژوهشگر

مجموعه مقالات همایش ملی استاد کاتوزیان و اندیشه های حقوق عمومی

نتایج 1 تا 50 از مجموع 20